Projekt i wykonanie:
Informujemy ,że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o upadłości Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Instalprojekt Holding Sp. z O.O., Sygn. akt X 36/15. W sprawach związanych z firmą należy się kontaktować z Kancelarią Syndyka pod adresem : 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 44 lok.120 , tel. 22 333 73 53, e – mail anzabesta @ onet.pl.